Home : About us : Contact Us : Courses Offered : Tuition Fee : Why Choose T@H : Terms & Conditions : How to Apply : FAQ

 

 • หลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ K1 – Grade 6
 • หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา โดย Bob Boonhod
  อนุบาล 1 – มัธยม 3
 • หลักสูตรการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลิกภาพ
  อายุ 2 – 6 ขวบ
 • หลักสูตรสอนและทบทวนการบ้านทุกวิชา อนุบาล 1 – มัธยม 3

หลักสูตรภาษาไทย และวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาไทยของเด็กที่เรียนโรงเรียนนานาชาติทาง วันนี้ Teacher at Home จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ช่วยเสริมความรู้ภาษาไทยให้แก่เด็กๆ เหล่านั้น ทำให้เขาสามารถมีพัฒนาการทั้งด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้ดี นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้มากยิ่งขึ้น

 • พัฒนาหลักสูตรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
 • หลักสูตรนี้ใช้แนวการสอนแบบเดียวกับหลักสูตรที่ใช้สอนเด็กไทยในอเมริกามานานกว่า 20 ปี
 • เรียนกลุ่มเล็กเพียงกลุ่มละ 1 – 5 คน ทำให้ดูแลเด็กๆ ได้อย่างใกล้ชิด
 • เรียนในบรรยากาศสบาย และปลอดภัย ภายในบ้าน
 • เลือกเรียนเวลาเรียนได้ตามสะดวกของผู้เรียน
 • เปิดสอนระดับ K1 – Grade 6

หลักสูตรการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาบุคลิกภาพ

เด็กในวัย 2 – 6 ปี เป็นช่วงอายุที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก สามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 • พัฒนาหลักสูตรโดย อาจารย์รวิษฎาร์ ภัทรธารา (ครูนุ้ย) ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาและการสอนหลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลับดุริยางคศิลป์ มหาลัยมหิดล
 • แนวทางการเรียนการสอน จะมีการใช้ดนตรีและศิลปะในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นการแสดงออกของเด็ก
 • เรียนเป็นกลุ่มละ 5 – 6 คน
 • เปิดสอน 3 ระดับ คือ 2 – 3 ขวบ, 3 – 4 ขวบ และ 5 – 6 ขวบ

 หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษ
ได้เหมือนเจ้าของภาษากับ Bob Boonhod

การพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องอาศัยความกล้าและมั่นใจในการใช้ภาษารวมทั้งต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้าได้รับการฝึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น ถ้าเราสร้างพื้นฐานในการพูดภาษาอังกฤษให้ดีตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้เด็กสามารถอ่านและเขียนได้อย่างคล่องแคล่วในอนาคต

 • พัฒนาหลักสูตรโดยอาจารย์ Bob Boonhod ซึ่งเป็นเจ้าของคอลัมน์สอนภาษาอังกฤษ “ ฟอไฟฟุตฟิต อังกฤษ อเมริกัน ” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มากว่า 17 ปี และใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศมากว่า 20 ปี
 • หลักสูตรนี้ จะเสริมสิ่งที่สอนในโรงเรียน และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านภาษาให้กับเด็กมากขึ้น
 • หลักสูตรนี้ เน้นการสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร โดยใช้ภาษาอังกฤษ
 • เปิดสอน ระดับ อนุบาล1 – มัธยม 3

หลักสูตรสอนและทบทวนการบ้านทุกวิชา

 • ช่วยทบทวน และอธิบายเนื้อหาวิชาที่เด็กไม่เข้าใจในชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว
 • ช่วยเตรียมตัวสอบ
 • เปิดสอนระดับ อนุบาล – มัธยม 3 ทุกวิชา
บริษัท ทีชเชอร์แอทโฮม จำกัด
เลขที่ 20/1 ซอยอินทามระ 7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.teacherathome.net